Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Λένορμαν 60
Αθήνα  Τ.Κ.: 104 44

Τηλ.: 51 31 996 – 51 31 203
Φαξ.: 51 31 203
Email: lenorman60@smart-gp.gr